Om in aanmerking te komen voor het OCRIS keurmerk dient er een parcourscontrole gedaan te worden van het vaste of tijdelijke parcours. Tijdens deze controle wordt gecontroleerd op bouwkundige en functionele veiligheid.

Tarieven van de parcourscontroles zijn:

 • Tot 20 obstakels         €450
 • 20 tot 35 obstakels     €650
 • 35+ obstakels             €850

Tarieven van de parcourscontroles voor niet-leden:

 • Tot 20 obstakels         €600,-
 • 20 tot 35 obstakels     €800,-
 • 35+ obstakels             €1000,-

Prijzen zijn exclusief BTW

Wat wij van de betreffende organisatie nodig hebben voor het uitvoeren van parcourscontroles:

Parcourscontroles ten behoeve van runs:

 • 1 contactpersoon
 • Plannen: draaiboek, calamiteitenplan, hindernissenplan
 • Tijdens de inspecties:
  • gaat er iemand van de organisatie mee
  • neemt de organisatie klein gereedschap en materiaal mee om direct aanpassingen te kunnen doen
  • zijn alle hindernissen af en operationeel
 • inspecteur moet kunnen:
  • parkeren bij start/finish gebied
  • bewegen over het gehele parcours
  • toegang hebben tot alle hindernissen
 • een plek waar de inspecteur zijn rapportage kan maken na de inspectie dient waar mogelijk beschikbaar te worden gesteld.

Parcourscontroles ten behoeve van vast parcours:

 • 1 contactpersoon
 • Plannen: calamiteitenplan, hindernissenplan, RI&E, verzekeringspolis, certificaten (EHBO, BHV, vakbekwaamheid OCR instructie)
 • Tijdens de inspectie(s):
  • gaat er iemand van de organisatie mee
  • zijn alle hindernissen af en operationeel
 • Inspecteur moet kunnen:
  • parkeren bij de locatie
  • bewegen over het gehele parcours
  • toegang hebben tot alle hindernissen
  • alle hindernissen kunnen testen