De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.ocrinternational.eu bezoekt.

1. Beheer
De website www.ocrinternational staat onder beheer van OCR International. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.
2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan OCR International worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b OCR International zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
3. Cookies
OCR International maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij OCR International. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.
5. Disclaimer
OCR International is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Alphamega Hosting B.V. kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Alphamega Hosting B.V. denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan OCR International zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
2b Wanneer de derde partij de gevraagde dienst levert. Dit geldt met name voor de verzekeringen.
3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Alphamega Hosting B.V. verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. OCR International kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door OCR International voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.