Wat is een RI&E?

De Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is een fundamenteel onderdeel van het arbobeleid van bedrijven en organisaties. Een RI&E gaat over het herkennen en beheersen van gevaren en bijbehorende kansen. De RI&E is een wettelijke verplichting voor werkgevers. Uitsluitend gecertificeerde arbodiensten en gecertificeerde arbokerndeskundigen zijn bevoegd tot het toetsen van de kwaliteit een RI&E. Met kwaliteit wordt gedoeld op betrouwbaarheid en actualiteit.

Wat zegt de wet erover?

De RI&E moet schriftelijk zijn vastgelegd aldus de Arbowet. De RI&E moet – voor zover aanwezig in de onderneming aandacht besteden aan bijzondere categorieën werknemers, te weten jeugdigen, thuiswerkers, zwangeren en werkneemsters die borstvoeding geven.  Wij van OCR International gebruiken de RI&E echter ook om risico’s en oplossingen in kaart te brengen aangaande de deelnemers. De wet zegt hier momenteel niet zo veel over, echter dit is op zijn minst zo belangrijk! Afhankelijk van de aanwezigheid van bepaalde gevaren bij het evenement, zijn nadere voorschriften voor de RI&E bepaald.

Wat levert een RI&E op?

Een RI&E-document geeft een deskundig overzicht van aanwezige Veiligheids-, Gezondheids en Welzijnsrisico’s voor werknemers en derden. Zowel de kans op, als de aard van de schade, verlies of nadelig effect, komen hierbij aan bod. De RI&E bevat tevens een plan van aanpak met maatregelen en methoden, hoe deze risico’s te beheersen zijn. Deze maatregelen gelden zowel de werkgever als de werknemers. Een RI&E kan gericht zijn op een bestaande of een nieuwe situatie. Alle risico’s worden door de RI&E in beeld gebracht. Dit plan van aanpak wordt verwerkt in het hindernissenplan en het veiligheidsplan. Met deze documenten zijn alle risico’s in kaart gebracht en ondervangen met een oplossing of noodscenario.

Hoe slim omgaan met de RI&E?

De nieuwe benadering van de participatieve RI&E: meer de werknemers betrekken bij het gehele RI&E-proces. De RI&E is niet alleen het werk van specialisten. Uiteindelijk moet de RI&E ook aansluiten bij de belevingswereld van alle werknemers. Over het algemeen is het ook beter om de maatregelen voor de knelpunten in de RI&E op te lossen of aan te pakken in samenspraak met de betrokken werknemers te ontwikkelen.

 

 

RI&E en OCR International

OCR International is de autoriteit op het gebied van RI&E in de ocr branche. Onze focus ligt op de zogenaamde prioritaire risico’s van de branche, en dan vooral op de manier waarop de risico’s beheerst worden.  Organisatoren van ocr evenementen kunnen met behulp van onze plannen de veiligheid en het welzijn van hun medewerkers, deelnemers en bezoekers garanderen.